Crack, češtiny, CD key

PC 4ever- downloads

Klávesové zkratky- XP

Win                 Zobrazit nabídku start
Ctrl + Esc         Zobrazit nabídku start
Ctrl + Alt + Del  Správce úloh
Win +  Break     Otevřít okno Vlastnosti systému
Win + D           Zobrazit plochu
Win + M           Minimalizovat všechny okna
Win + Shift + M Obnovení z minima
Win + E            Spustit průzkumníka
Win + F            Hledání
Ctrl + Win + F    Hledání počítačů
Win + F1           Nápověda
Win + L            Přepnutí uživatele
Win + R            Spustit
Win + U            Správce souborů
Win + B            Deaktivovat okno
Prt Sc              Uložit otisk obrazovky
Alt + Tab          Přepnot do další aplikace
Alt + Esc          Přepnout do předchozí aplikace
  Průzkumník
F1             Nápověda
F2             Přejmenovat
F3             Hledat
F4             Rozbalit pole Adresa
F5             Obnovit obsah složky
F6             Přepínání mezi oknem a panelem adresa
F10           Vyvolat hlavní nábídku (Alt)
F11           Maximalizovat okno
Alt + F4     Zavřít okno
Ctrl + C      Kopírovat do schránky
Ctrl + X      Vyjmout do schránky
Ctrl + V      Vložit ze schránky
Ctrl + Z      Odvolat poslední akci
Shift + F10  Zobrazit místní nabídku
Alt + vlevo  Do předchozí nabídky
Alt + vpravo Do následující složky
Del             Odstranit do koše
Shift + Del   Vymazat
Ctrl + A       Vybrat vše